TR - EN

KONSEPT

 

Tek bir saniye veya tek bir milimetre, takımınızın ayakta kalıp kalamayacağını, devam edip edemeyeceğini, reaksiyon verip veremeyeceğini, baş edip edemeyeceğini;

Sonuçta kazanıp kazanamayacağınızı belirleyebilir..

   

İşte o saniye veya milimetreyi barındıran veriler etrafınızdaki herhangi bir yerde duruyor veya gizleniyor olabilir.                                                                                             

 • Hafta içi yapılan dayanıklılık antrenmanının uzatılan süresinde                                               
 • Müsabakanın ikinci yarısında atılan bir deparın mesafesinde
 • Takımın anaerobik kapasitesinin değişim yüzdesinde
 • Fitness salonunda kaldırılan ağırlığın tekrar sayısında
 • Antrenman sabahı ölçülen yüksek istirahat nabız hızı veya düşük Ig A oranlarında
 • Forvet oyuncunuzun giderek düşen uyku süresi veya artan sosyal stres seviyelerinde
 • Sakatlıktan yeni çıkmış bir oyuncunun ivmelenme hızında
 • Saha zeminindeki uzun çimde veya yeni giyilen kramponun kötü ergonomisinde
 • ....                                                        

       

Bu verilerin elde edilememesi, görülememesi ve/veya analiz edilememesi, takımınızın bir sonraki antrenmana ve/veya müsabakaya hem fizyolojik hem de mental olarak yorgun ve yeterince toparlanamamış olarak çıkmasına, çıkılan antrenmanda ve/veya müsabakada istediklerinizi uygulayamamasına, sezonun en kritik sürecinde optimal performans sergileyememesine ve en önemli oyuncularınızın en beklenmedik anda sakatlanmalarına neden olabilecektir

Sektörün şuanki finansal seviyesi de göz önüne alındığında, hem kaybedilen müsabakalar hem de sakatlanan oyuncuların tüm takım ve kulüplerde yarattığı maddi kayıp çoğu kimsenin farkında olmadığı inanılmaz boyutlara varmıştır. Bir oyuncunun 4 hafta süren sakatlığının kulübe maliyeti yaklaşık 400-500.000 Euro yu bulabilmektedir. Aynı şekilde, önemli bir oyuncunun düşük fiziksel performans veya hazır olmaması vb nedenler yüzünden oynatılamaması ve/veya çıkarılması sonucu kaybedildiği düşünülen bir müsabakanın da maliyetini hesaba kattığınızda; sezon boyunca hem sakatlıklar hem de düşük fiziksel performanslar yüzünden yaşanılan maddi kayıp 15-20 milyon Euro yu bulabilmektedir.

Aslında, bahsedilen iki olgu da önlenebilir olgulardır. Ancak önlenebilmeleri, bahsedilen verilerin görülebilmesi, elde edilebilmesi, bir araya getirilebilmesi, analiz edilebilmesi, önlem planının yapılması, paylaşılabilmesi ve aksiyon olarak hayata geçirilebilmesi ile mümkündür.

Bu noktada ise dört büyük sıkıntı mevcuttur.

Birincisi; bir takımda bu verilerin gizlenebileceği bir çok noktanın yani bir çok unsurun bir arada bulunmasıdır. Antrenmanlar, müsabakalar, sakatlıklar ve medikal problemler, kondisyon ve fitness çalışmaları, uygulanan testler ve her biri birbirinden farklı fizyolojik, anatomik, kinetik ve mental yapıya sahip oyuncu grubu veri sayısını hem arttırmakta hem de takibini zorlaştırmaktadır.

İkincisi; tüm o saniye ve milimetreleri ortaya çıkarabilmek için sık aralıklarla ve düzenli olarak veri toplanması gerekmektedir. Bunun gerekçesi ise, yukarıda bahsedildiği gibi her oyuncunun yapısının diğerinden farklı olmasının yanında, aynı oyuncunun aynı yüklenmeye farklı zamanlarda vereceği cevapların da çok değişken olmasıdır. Bu yüzden de artık oyuncular, zaman zaman klasik subjektif yöntemlerle zaman zaman da kendilerini rahatsız etmeyecek, uygulanması kolay, daha ufak, daha hızlı, daha hassas ve daha etkin ölçüm yapabilen mikrosensörler ile her antrenmanda, tüm fitness çalışmalarında, müsabakalarda ve günlük yaşantılarında objektif olarak gözlemlenebilmekte yani “monitörize” edilebilmektedirler. Bu monitörizasyon sonucunda da, kullanılan ayrı ekipman veya yazılımlardan (GPS sistemleri, Video Takip Sistemleri, Akselerometreler, Kablosuz Sensörler vb) yüzlerce hatta binlerce veri ortaya çıkmaktadır.

Üçüncüsü: Bahsedilen verilerin takım içerisinde farklı birimler (teknik ekip, performans antrenörü, sağlık ekibi, maç analiz ekibi, scout ekibi vb) altında, birbirinden bağımsız yöntemler ile toplanması ve arşivlenmesi, bu verilerin bir araya getirilmesini zorlaştırmaktadır. Bu sıkıntı, her birimin kendi çatısı altında topladığı verileri dar zaman aralığında diğer birimler ile tam anlamıyla paylaşamamasına ve birimler arasındaki veri aktarımının aksamasına yol açmaktadır. Birimler arası iletişim sıkıntısına oyuncu grubu ile yapılması gereken interaktif paylaşımların ekleneceği de düşünüldüğünde, takım içerisinde ciddi kooperasyon sıkıntıları yaşanmaktadır.

Dördüncüsü: Her birim tarafından toplanan verilerin bir araya getirilmesindeki zorlukların yanında; hangi verilerin önemli olduğu, önemli olan verilerin hangilerinin ilişkilendirileceği, ilişkilendirilen verilerin ne şekilde tanımlanacağı ve bu tanımların ne anlama geldiğini konusunda yaşanan kafa karışıklığı da, bir araya getirilen binlerce verinin bilgiye dönüştürülmesi ve etkin olarak kullanılabilmesi sürecini zora sokmaktadır. Verileri bilgiye dönüştüremeyen, yanlış tanımlayan, doğru tanımlasa bile gerektiği anda gerekli birim veya oyuncu grubu ile paylaşımı sağlayamayan takımlar hem doğru kararlar alıp aksiyon planları yapamamakta hem de veri toplamak için boşa zaman ve para harcamaktadır.

Tüm bu sıkıntıların, günümüzde, kağıt kalem veya excel dosyaları gibi klasik yöntemlerle giderilmesi mümkün değildir. Spor bilimleri ve analitiğindeki gelişmelerin internet ve mobil teknolojiye güvenli şekilde entegre edilmesi ile artık istenilen yerde ve anda istenilen verilere ulaşmak, aktarmak, analiz etmek ve paylaşmak mümkün olmuş, bununla birlikte sınırsız bir arşivleme olanağı da ortaya çıkmıştır.

Monilabb; bireysel ve takım performansına & sağlığına etki edebilecek tüm verilerin toplanması, ilişkilendirilmesi, anlam kazanması, takım içi aktarımı ve etkin şekilde kullanımı için geliştirilmiş, banka güvenlik seviyesinde çalışan Türkiye’nin ilk ve tek gelişmiş Atletik Performans Yönetim Sistemi 'dir.   

                    

Monilabb;

 • 10 senelik aktif spor bilimi, sporcu sağlığı ve spor teknolojisi alanındaki tecrübe sonrası 1 senelik taslak çalışması ve global altyapı hazırlığı ile temelleri atılmış
 • Yaklaşık 2 sene boyunca Türkiye’nin önde gelen spor bilimcileri, yazılım geliştirici ve tasarımcıları ile birlikte yoğun ve birebir ortak mesai ile geliştirilmiş
 • Sektörel tecrübe, akademik altyapı ve spor analitiği kombinasyonu sonucu formulize edilen ve benzeri olmayan özgün analitik algoritmalarla pekiştirilmiş
 • Bir Süper Lig futbol takımında ve bir TKBL takımında sezon boyunca beta test aşamasını sıkıntısız tamamlamış ve geribildirimler ile düzenlenmiş
 • Köklü bir Premier Lig takımı ile yapılan interaktif paylaşımlar sonucunda son işlevsel şekli verilmiş
 • Dinamik ve esnek bir altyapıya sahip olması sayesinde, sektörün gereksinimleri, kullanıcıların geri bildirimleri ve akademik araştırma sonuçlarının rehberliğinde geliştirilmeye devam edilecek bir yazılım olarak sektörün hizmetine sunulmuştur.Copyright © 2013 MONILABB - KARİP NETWORK