TR - EN

MOBİL OYUNCU PORTALI

  

Her oyuncunun her yüklenmeye verdiği cevabın farklı olmasından, bu cevaplardan bazılarının objektif olarak ölçülmesinin mümkün olamamasından ve insan faktörünün her zaman dikkate alınması gerekliliğinden yola çıkarak oluşturulmuş bu modül ile, oyuncuların uyku düzenleri, beslenme alışkanlıkları, mental ve fiziksel reaksiyonları, hissettikleri antrenman şiddeti gibi bir çok subjektif veri ile birlikte kilo, sabah istirahat nabızı, hidrasyon durumu gibi bir çok objektif verinin de sisteme eş zamanlı olarak entegre edilmesi mümkün olacaktır. Elde edilen verileri ister tek tek, ister Monilabb’in spesifik verileri formulize ederek oluşturduğu “Toparlanma Skoru” adı altında, uyguladığınız yüklenme trendleri ile karşılaştırarak her oyuncunun planlanan bir sonraki yüklenmeye (antrenman, müsabaka vb) ne şekilde cevap verebileceğini öngörebilmenize, sürantrenman riski olan oyuncuları belirleyebilmenize ve böylelikle de yüklenme modifikasyonları yapabilmenize olanak sağlayacaktır. 

Aynı şekilde, bu veriler sonucunda yine Monilabb tarafından formulize edilen subjektif risk algoritması ile oyuncular risk ve önem derecesine göre işaretleneceklerdir. Bu işaretleme ile medikal ekip ve/veya ilgili birimin hem hızlıca hangi oyuncuların hangi konuda sıkıntıları olduğunu görmesi hem de bu oyuncular için yapılan tedbir planlarının anında teknik ekip ile paylaşılması mümkün olacaktır.

Oyuncuların tüm öğünlerini, kullanılan ergojenik destek ürünlerini, yenilen alışkanlık dışı ürünleri vb zamanlarına göre sisteme girebilmesi ve her öğünün doğru beslenme alışkanlığı açısından skorlanabilmesi, böylelikle de takım beslenme uzmanının tüm oyuncuları hızlıca gözden geçirebilmesi, antrenman tiplerine ve/veya müsabaka zamanlarına göre düzenleme yapabilmesi mümkün olacaktır.

Aynı zamanda, bu portal üzerinden ilgili tüm departmanların oyuncu ile iletişim kurabilmesi, uyarı, mesaj, dosya ve video gönderebilmesi de mümkündür.

“Mobil Oyuncu Portalı” na sadece oyuncular her gün her türlü mobil cihaz veya pc/mac ile istedikleri anda ulaşabilecek ve kendilerinin belirlediği şifreler ile güvenli bir şekilde verilerini sisteme gönderebileceklerdir.
Copyright © 2013 MONILABB - KARİP NETWORK