TR - EN

RİSK ANALİZİ & RAPORLAMA

“Risk Analizi” modülü, Monilabb’in sektörel tecrübe, akademik çalışma ve spor analitiğini kombine ederek formülize ettiği algoritmalar ile geliştirilmiş olup; sisteme girilen spesifik tüm verileri analiz süzgecinden geçirip anlaşılabilir ve sade grafikler ile bilgiye dönüştüren bir modüldür.

“Risk Analizi” modülü, “Günlük Risk” ve “Birikimsel Risk” olarak adlandırdığımız iki alt modülden oluşmaktadır. "Günlük Risk" de kendi içerisinde “Metabolik” ve “Fiziksel” olarak ikiye ayrılmakta olup; oyuncuların bir önceki yüklenmeye ne şekilde cevap verdiğini ve hangi noktada sıkıntı yaşayabileceklerini göstermektedir. “Birikimsel Risk” ise oyuncuların periyodik test, yüklenme (antrenman ve müsabaka) ve yüklenmeye cevaplarının bütün olarak süzgeçten geçirildiği ve sade bir grafik ile görüntülenebildiği bir modüldür. Tahmin edilebileceği gibi, bu grafik aslında, tüm yönetim sisteminin “yüklenme ve yüklenmeye cevap” noktasında özeti gibi işlev görmektedir ve dünyadaki benzerlerinden ayrılan özelliği dinamik risk takibi yapabilmesidir.

Bahsedilen modüllerin etkin çalışabilmesi için bazı bilimsel koşulların yerine getiriliyor olması gerekmektedir. Bu koşullar, sistemin tanıtımı esnasında detaylıca kullanıcıya aktarılacaktır.

“Birikimsel Risk” analizi için, özellikle GPS (antrenmanlar) ve Video Takip Sistemlerinin (müsabakalar) kullanımı ve ortaya çıkan verilerin Monilabb’a entegre edilmesi kritik öneme sahiptir. Monilabb entegrasyon aşamasında kendi algoritmasında kullanacağı spesifik verileri seçmekte ve bu verileri kendi özgün tanımları ile görselleştirmektedir. Bu yüzden tanıtım esnasında, GPS ve Video Takip Sistemlerinin kullanım şekli ve Monilabb’ın tanımları arasında uyumu sağlayabilmek adına bilgilendirme yapılacaktır. Antrenmanlarda GPS kullanılmıyor ise, antrenmanların düzenli olarak RPE tabanlı Antrenman Yükü ile tanımlanması gerekmektedir. Bu tanım, antrenman modülü içerisinde hali hazırda mevcuttur ve yine etkin kullanımı için tanıtım esnasında kullanıcı bilgilendirilecektir.

“Günlük Risk” grafiklerinin de etkin çalışabilmesi adına, kendimize misyon olarak da belirlediğimiz, aslında Türk sporunun yabancı olduğu ancak uygulanması kolay monitörizasyon yöntemlerinin ve bataryalarının kullanılması gerekmektedir. Bu modül, toplamda uygulanması tek bir oyuncu için yaklaşık 50-60 saniye süren monitörizasyon verileri ile oyuncuların her sabah toplamda 15 saniyelerini ayırıp Mobil Oyuncu Portal’ı üzerinden gönderecekleri subjektif verilerin kombine edilmesi sonucunda oluşan iki grafikten oluşmaktadır. Ülkemizde şimdiye kadar hayata geçirilmemesini büyük bir kayıp olarak gördüğümüz günlük monitörizasyon yöntemleri ile elde edilen basit bir grafiğin, iki-üç hafta sonunda takımınıza neler kazandırabileceğini gördükten sonra bahsettiğimiz kaybı daha iyi anlayabileceğinizi umuyoruz. Aynı şekilde, bu yöntemler de tanıtım esnasında detaylıca kullanıcıya aktarılacaktır.

Raporlama modülü ise;

Takımın yüklenme ve sakatlık verilerinin hem istatistiksel hem de periyodik olarak görüntülenmesine, ister oyuncu ister mevki ister period bazında karşılaştırılmasına olanak tanıyan; ayrıca sisteme girilen her türlü verinin (antrenman, müsabaka, test, medikal, GPS vb) değişimlerini, ilişkilerini ve korelasyonlarını görüntüleyebileceğiniz, sonuçta istediğiniz veri veya verilerden kendi gereksinimleriniz doğrultusunda yararlanabileceğiniz ve takımınıza özgün grafikler çıkarabileceğiniz bir modüldür.

Bu modül ayrıca, akademik çalışmalarınıza da ışık tutabilecek grafiklere sahip olmanızı sağlayacaktır.
Copyright © 2013 MONILABB - KARİP NETWORK