TR - EN

MEDİKAL YÖNETİM

Bir takım için kritik öneme sahip olan ancak ülkemizde değeri yeteri kadar anlaşılamayan sağlık ekibi ve yapılanmasının, tüm işlerini merkezi bir platformdan, hem kendi alt birimleri hem de teknik ekip ile koordineli şekilde yürütebilmesini sağlayacak bu modül ile sakatlık ve tüm medikal problemlerle birlikte risk analizlerine göre tedbir konan oyuncuları takip edebilmesi mümkün olacaktır. Sakatlık kodları OSICS (tüm branşlar için global sakatlık kod sistemi) ve Ekstrand'ın UEFA sakatlık araştırması kriterlerine göre belirlenmiş olup, sakatlık tanı ve takip süreçlerinde her türlü uygulamanın (ilaç, enjeksiyon, fizik tedavi, detaylı rehab evreleri ve rehab yükü, klinik notlar vb) ve radyolojik tetkiklerin eklenebileceği bu modülü eşsiz kılan en önemli özelliklerinden biri de; sakatlık takip sürecine oyuncuların da birebir eşzamanlı katılabilmesidir. Sakat oyuncuya uygulanan tedaviler ve rehabilitasyon protokolleri ile birlikte, oyuncunun tüm bunlara verdiği fiziksel, fizyolojik ve mental cevapların tek bir grafik üzerinden takip edilebilmesi en etkin tedavi ve rehab yüklenme koşullarının sağlanmasına, böylelikle de hem oyuncuların sahaya dönüş sürelerinin kısaltılmasına hem de takım antrenmanlarına katılmaya başlayan oyuncuların yeniden sakatlanma risklerinin minimize edilmesine yardımcı olacaktır.

Medikal modüle sadece sağlık ekibi giriş yapabilmekle birlikte, yetkileri dahilinde fizyoterapist ve takım doktorlarının görebileceği ve müdahale edebileceği yerler de farklılık göstermektedir. Medikal ekibin oyuncuya eklediği sakatlık, hastalık veya tedbir gibi problemler ve bu probleme bağlı değiştirilen antrenman durumu eş zamanlı sistemin diğer modüllerinde de güncellenmektedir. Teknik ekip de eş zamanlı olarak “Takım Durumu” olarak adlandırılan modül üzerinden oyuncunun güncel durumunu, problemini, antrenman devamlılığını ve beklenen dönüş tarihini istediği an görebilecektir. Böylelikle hem sağlık ekibi ve teknik ekip arasında oyuncuların güncel durumları ile ilgili yaşanan bilgilendirme sıkıntısı ortadan kalkacak hem de günlük medikal raporlama ve arşivleme süreci çok daha hızlı sürdürülebilecektir.
Copyright © 2013 MONILABB - KARİP NETWORK