TR - EN

MİSYON

Monilabb geliştirilirken beş misyon benimsenmiştir.

Birincisi: Teknolojinin karar verici olarak değil, sadece yol gösterici bir unsur olarak kullanıldığının bilinmesini sağlamak. Gözden kaçırılması mümkün olan tek bir saniye veya milimetre ile kazananın belirlendiği bu arenada, doğru ve etkin teknoloji kullanımı ile görüş alanı ve derinliğinin arttırılabileceği bilincini yaratmak.

 

İkincisi: Türk sporunu, yabancı olduğu “Sporcu Monitörizasyonu” konsepti ile tanıştırmak ve her oyuncunun her yüklenmeye vereceği cevabın farklı olacağı bilgisinden yola çıkarak artık oyuncuları zorlayan, yorucu ve zaman alıcı periyodik testler yerine oyuncuların farkında bile olmayacakları ve rahatsızlık vermeyecek şekilde tasarlanan sensörler ve ekipmanlar ile zaman kaybı olmadan, daha hızlı, hassas ve objektif şekilde her gün monitörize edilebileceklerini, böylelikle de her oyuncunun yüklenmeye verdiği cevabın ve yüklenmeye uygunluk durumunun kontrol edilebileceği bilincini yaymak. Ayrıca, bu tarz teknolojiler imkansızlıklar nedeni ile kullanılamıyor ve/veya kullanılıyor olsa bile, oyuncuların her sabah 5-10 saniyelerini ayırıp dolduracakları formlar ile yüklenmeye subjektif cevapların takip etmenin de bir takıma yüklenme modifikasyonu için çok önemli bilgiler verebileceğinin bilinmesini sağlamak.

 

Üçüncüsü: Performans analizi dendiğinde genellikle müsabaka analizinin anlaşıldığı ve uygulandığı Türk sporunda, kullanımları pek yaygın olmayan antrenman analizi ve yüklenme takibi teknolojileri konusunda bilinç oluşturmak, yaygınlaşmasını sağlamak ve etkin kullanımına yardımcı olabilmek. Objektif antrenman ve yüklenme analizi için günümüzde olmazsa olmazlardan birisi olan GPS ekipmanlarının genellikle maliyeti yüzünden bir çok kulübümüz tarafından kullanılamadığını, bazı kulüplerimizin gereksiz bulduğunu, bazı kulüplerimizin ise bu sistemlerden haberdar bile olmadığını bilmekle birlikte; bir şekilde kullanma olanağına erişen 3-4 kulübümüzün de hem tecrübeli personel bulunmayışı hem de tek bir personelin GPS ten gelen yüzlerce veriyi analiz edebilmek için diğer işleri dışında zaman bulamadığı öngörüsü ile sistemleri yeteri kadar verimli kullanamadığını biliyoruz. Bu tarz teknolojilerden gelen verilerin bilgiye dönüştürülmesi konusunda yardımcı olabileceğimizi belirtmek ve bu teknolojilere imkanlar dahilinde ulaşılamıyorsa dahi teknik ekibin planladığı antrenman şiddeti ile oyuncuların hissettiği antrenman şiddeti arasındaki farkın basitçe takibi sonucunda önemli ve kritik bir bilgiye sahip olunabileceği bilincini yaratmak.

Bu iki misyonu gerçekleştirebilirsek, hem yapılan yüklenmelerin yüklenme sırasında ve/veya yüklenme sonrası detaylı analizlerini yapacak hem de takımın bu yüklenmelere verdiği cevabı her gün monitörize edecek, “Antrenman Analiz Birimi veya Analisti” olarak tanımlandırılabilecek farklı bir birime sektörde yer açabilmeyi umuyoruz.

 

Dördüncüsü: Günümüzde, oyuncular ve takımla ilgili veriler arttıkça ve arşivlendikçe, tüm kulüplerde merkezi bir kontrol sistemine, her an ulaşılabilecek bir veritabanına ve hızlı iletişim olanağına duyulan ihtiyaç nedeni ile internet ve mobil teknoloji ile entegre edilmiş analitik veri yönetim sistemlerinin kullanımlarının yaygınlaşmaya başladığının, güvenli sunucularla çalışma koşulu ile de kurumsal mahremiyetin yüzde yüz korunabildiğinin bilinmesini sağlamak, her federasyonun ve her kulübün yetkileri ve mahremiyetleri doğrultusunda istedikleri an ulaşabilecekleri geniş bir oyuncu veritabanına ve kapsamlı bir yönetim merkezine sahip olmalarına yardımcı olmak

 

Beşincisi: Tüm bu bilgiler doğrultusunda, Türk sporunun gelişmesine yardımcı olmaya çalışırken, analitik algoritmalarını da sektörün ihtiyaçları ve akademik çalışmalar doğrultusunda geliştirerek ve entegre ederek dünya çapında kullanılan sayılı sistemlerden birisi olmak. Yeteri kadar veri toplayabilen kullanıcıları için orta-uzun vadede sakatlık ve performans tahmini yapabilecek analiz hizmeti vermek.
Copyright © 2013 MONILABB - KARİP NETWORK